Neuerscheinungen

Không thể sống trong im lặng

Tiểu luận Văn chương của Đỗ Trường
Edition VIPEN xuất bản quư I năm 2018
Tác giả phát hành tại Đức và Châu Âu
từ cuối tháng 3 năm 2018
Thiết kế B́a: Thai Gottsmann
ISBN: 978-3-945257-17-3
Sách dầy 252 trang-khổ 14 x 21 cm
Giá bán: 13,90 Euro

Khong-the-song-trong

 

 

The Dream of Orly - international edition

a novel by  Thế Dũng, English
Translated from German to English by Stephanie Billeter & Dominique Svamberk
English final editors: Dominique Svamberk & Bui Huong Giang
Planning: Dr. Tran Doan Lam
Cover design: Nguyen Trung Dung 
Publishers:
The Gioi Publishers(www.thegioipublishers.vn) & Edition VIPEN 2017
Copyright by Edition VIPEN
ISBN: 978-604-77-4016-1
Printed in Hanoi 12/2017
190 000 vnd / 13,90 Euro / 15,90 USD

The-dream-of-orly-int

 

 

Unfinished Love Story - international edition

a theatrical novel by  Thế Dũng
Translated from German by Dominique Svamberk
English final editor: Bui Huong Giang
Planning: Dr. Tran Doan Lam
Cover design: Nguyen Trung Dung 
Publishers:
The Gioi Publishers(www.thegioipublishers.vn) & Edition VIPEN 2017
ISBN: 978-604-77-4017-8
Printed in Hanoi 12/2017
160 000 vnd / 10,90 Euro / 12,90 USD

Unfinished-love-story-int

 

 

The Dream of Orly

a novel by Thế Dũng
English translation by Stephanie Billeter and Dominique Svamberk
Planning: Dr. Peter  Knost
Art editor: Vũ Trần
Cover design: Thai Gottsmann

Publisher: Edition VIPEN 2017
English copyright by Edition VIPEN
ISBN:  978-3-945257-12-8
Cover 4c, 564 pages, format 14x21 cm
Retail price 15,90 Euro

The-Dream-of-Orly

 

 

Đại Vệ Chí Dị

Tiểu thuyết của Người Buôn Gió
Được xuất bản và phát hành tại Đức và Châu Âu vào quư II năm 2016

Edition VIPEN 2016
Thiết kế b́a: Họa sĩ Thai Gottsmann  
Tŕnh bầy sách: Trần Vũ
ISBN:  978-3-945257-13-5
Sách dầy 564 trang khổ 14x21 cm
Giá bán: 19,90 Euro

Dai-Ve-Chi-Di

 

Informationen zum Buch vietnamesisches PDF

NGƯỜI  KHÔNG  CHÂN  DUNG
Hồi kư của Tướng Markus Wolf

Trùm T́nh báo Cộng sản Đông Đức
Dịch giả: Nguyễn Gia Thưởng 
dịch từ nguyên tác tiếng Anh: THE MAN WITHOUT A FACE
(This translation published by arangement with Crown Publishers, an imprint of the Crown publishing Group, adivision of Penguin Random House LLC)
Do VIPEN Edition xuất bản theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền 
giữa  Crown Publishers, tên chính thức của Crown Publishing Group, 
chi nhánh của Penguin Random House LLC & Buchverlag VIPEN (www.vipen.de) năm  2015

Berlin: Edition VIPEN, 2015
ISBN: 978-3-945257-11-41
648 Seiten - Broschur
21,90 Euro

Khong bao gio thanh seo

 

Informationen zum Buch vietnamesisches PDF

Từ Hộ chiếu buồn đến Đau thương hành
Tùy bút & Tiểu luận của Đỗ Trường
Berlin: Edition VIPEN, 2015
ISBN: 978-3-945257-10-4
452 Seiten - Broschur
17,90 Euro

Khong bao gio thanh seo

 

Informationen zum Buch vietnamesisches PDF

Những ngày cui tun (Das Wochenende)
Tiểu thuyết của Bernhard Schlink
Dch giả: Thế Dũng & Thiên Trường
Berlin: Edition VIPEN, Mai 2014
ISBN: 978-3-945257-08-1
252 Seiten - Broschur
14,90 Euro

Khong bao gio thanh seo

Kaufen bei amazon.de
 (externer Link in neuem Fenster)

Informationen zum Buch vietnamesisches PDF

Tho Viet o Duc
Nhieu Tac Gia
Berlin: Edition VIPEN, Dezember 2013
ISBN 978-3-945257-07-4, 480 Seiten, Broschur
 € 19,90

Khong bao gio thanh seo

Kaufen bei amazon.de
 (externer Link in neuem Fenster)

Informationen zum Buch vietnamesisches PDF

Khong bao gio thanh seo
Truyen ngan & tan van Do Truong
Berlin: Edition VIPEN, September 2013
ISBN 978-3-945257-06-7, 372 Seiten, Broschur
 € 15,90

Khong bao gio thanh seo

Kaufen bei amazon.de
 (externer Link in neuem Fenster)

 

Gio di duoi Troi
Tuy but va Doi thoai

The Dung
In vietnamescher Sprache
Berlin: Edition VIPEN April 2013
ISBN 978-3-945257-05-3
696 Seiten, € 21,90

Gio-di-duoi-troi

Kaufen bei amazon.de
 (externer Link in neuem Fenster)

 

Vua trang tieu thuyêt
György Dragomán
Erfolgsroman über das Elend im Rumänien der Ceausescu-Epoche, für welchen der Autor 2011 den Jan-Michalski-Literaturpreis erhielt.
Ungarisches Original: A feher kiraly, Budapest: Magveto 2005
Deutsche Ausgaben: Der Weiße König, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2008 und Berlin: Suhrkamp Taschenbücher 2012
Lizenz für die vietnam. Ausgabe von The Gernert Company Inc., New York und György Dragoman
Berlin: Edition VIPEN 2012
ISBN
978-3-945257-04-3, 320 Seiten, Broschur
€ 15,80

Vua_Trang

Kaufen bei amazon.de
 (externer Link in neuem Fenster)

Informationen zum Buch vietnamesisches PDF

[VIPEN] [Neuheiten] [Programm] [Medienecho] [Veranstaltungen] [Kontakt] [Bestellung] [AGB] [Impressum]

webdesign by LE.ON mar.com GmbH, Berlin, www.LEONmar.com